Disclaimer
1. Deze site wordt door de Federatie van Organisaties in de detailhandel, het ambacht en de dienstverlening in Helmond (FOH) vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wet. ‘De Winkelwaaier’ is een overkoepelende website van alle bedrijven/ondernemers die via een winkeliers- of ondernemersvereniging bij de FOH zijn aangesloten en is ontwikkeld met als doel informatie te schaffen over deze aangesloten bedrijven/ondernemers alsmede over winkelen in Helmond.
2. Het beheer alsmede de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze site ligt bij het FOH.
Het copyright en het eigendom van deze website liggen bij FOH.
Het concept van deze website ligt bij studenten van het ROC Ter AA.
3. Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid. Wel is het toegestaan om één kopie van het materiaal op een stand-alone computer voor privé-thuisgebruik te downloaden, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.
4. Hoewel de FOH voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar site, geeft de FOH geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. De FOH accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.
5. Elke software van derden die van een site kan worden gedownload die door een derde wordt beheerd (en waarnaar op deze site wordt verwezen of waarnaar via deze site wordt doorgelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van de FOH, die geen verantwoordelijkheid zal dragen of aansprakelijkheid zal erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u dergelijke software downloadt.